Wat is een concurrentieanalyse?

Een concurrentieanalyse is een vorm van marktverkenning. Hierbij kijken we naar de omgeving waarin je organisatie opereert en specifiek naar de concurrenten die in dezelfde markt actief zijn. Belangrijke vragen in een concurrentieanalyse zijn: wat doen mijn concurrenten online? Op welke kanalen zijn ze actief? Welke budgetten en advertenties zetten ze in? En hoe komen ze aan hun leads? Een concurrentieanalyse geeft waardevolle inzichten die je helpen bij het maken van de juiste strategische beslissingen. De doelstelling is vooral om te leren van de successen van je concurrenten. Maar ook om te achterhalen waar ze steken laten vallen.

Hoe gaan we te werk?

Door je concurrenten te analyseren en te vergelijken verkrijgen we waardevolle inzichten. We analyseren de zoekwoorden waarop je concurrenten gevonden worden en mee adverteren. Daarnaast meten we de website van je concurrenten op ruim 75 punten, zodat we inzichtelijk krijgen waar mogelijke kansen liggen voor een betere positionering. Dit is een continu proces. Zo blijf je de concurrentie telkens een stap voor.

Doe de gratis concurrentieanalyse
  • Je onderscheidend vermogen ten opzichte van je concurrenten achterhalen
  • De zoekwoorden van je concurrenten analyseren
  • Sterke en zwakke punten van je concurrenten in kaart brengen
  • Belangrijke inzichten in het online gedrag van je concurrenten verkrijgen

Concurrentieanalyse voorbeeld

“We werken in een hoog competitieve markt, dankzij Tognology krijgen we diverse nieuwe inzichten waarmee we verbeterprocessen konden doorvoeren.”


Fabienne Dierx – Hair Science Institute

Stappenplan concurrentieanalyse

1: Concurrenten bepalen

Om een effectieve online concurrentieanalyse te kunnen maken is het van belang dat we alleen inzoomen op je meest directe concurrenten (maximaal 3). Denk bij het maken van je keuze goed na: waarom wil je juist deze concurrenten gaan onderzoeken? Tijdens de inventarisatie maken we een SWOT-analyse waarmee we de sterkte en zwakke punten, kansen en bedreigingen van je concurrenten in kaart brengen. Deze plus- en minpunten staan altijd in relatie tot hoe een potentiële klant zich gedraagt.

2: Web analyse uitvoeren

In de concurrentieanalyse wordt de website van je concurrenten op meer dan 75 punten geanalyseerd.

3: Kanalen onderzoeken

Op welke kanalen zijn je concurrenten actief? Het kan zijn dat jullie op precies dezelfde kanalen zitten, maar het is ook een mogelijkheid dat je concurrent zich nog op andere platformen richt. Dit kan eventueel een kans voor jou zijn.

4: Zoekwoorden analyse

Op welke zoekwoorden worden je concurrenten gevonden? Welke zoekwoorden gebruiken ze om op te adverteren? En met welk budget?

5: Kansen identificeren

Op welke vlakken laten je concurrenten steken vallen? Daar liggen mogelijkheden voor jou. Met een uitgebreide online concurrentieanalyse kun je hier snel achter komen.

6. Rapportage opstellen

In een overzichtelijke rapportage verwerken we de uitkomsten van je concurrenten. Je kunt eenvoudig aflezen op welke onderdelen ze goed of slecht scoren. Zo kun je snel zien op welke punten je moet bijsturen. Dit biedt je kansen om je concurrenten op deze gebieden te overtreffen.

Kunnen we je helpen bij het maken van een concurrentieanalyse?

Doe de gratis concurrentieanalyse